ATM 轉帳 銀行代碼:803(聯邦銀行)  
    轉帳帳號:16950+00+您的客戶編號  
 
 
  郵政劃撥 戶名:東元資融股份有限公司  
    帳號:19761401  
 
 
  電匯帳號 戶名:東元資融股份有限公司  
    銀行別:聯邦銀行中和分行  
    帳號:16950+00+您的客戶編號  
申辦業務最新資訊
最新促銷活動